Numer projektu: RPLU.15.01.00-06-0182/22-00

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie EKSAM-Budownictwo Marek Suszek Spółka Jawna

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku naszego przedsiębiorstwa. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 do atmosfery oraz wzrost zdolności wytwarzania energii.

Efekt naszych działań – posiadanie odnawialnego źródła energii.

Planowana wartość projektu:       233 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:     104 500,00 PLN