Kompleksowa budowa osiedla łącznie z:

  • Zagospodarowaniem terenu
  • Sieciami
  • Ulicami dojazdowymi
  • Chodnikami
  • tzw. małą architekturą