Wykonujemy:

  • Wykopy pod sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Wykopy fundamentowe
  • Niwelowanie i plantowanie terenu
  • Zabezpieczenie wykopów ziemnych
  • Wywożenie ziemi
  • Wykonanie studni z kręgów betonowych
  • Montaż studni systemowych z PVC, PP itp.
  • Wykonanie sieci kanalizacji
  • Wykonanie przyłączy do budynków