Wykonujemy:

  • Utwardzanie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  • Wykonanie podbudów betonowych i stabilizacji
  • Wykonanie podbudów z kruszyw różnej frakcji
  • Wykonanie nawierzchni
  • Remonty ulic, dróg, placów i chodników