Twój partner
w budownictwie

Jesteśmy jedną z niewielu firm na rynku, której możesz powierzyć kompleksową realizację inwestycji drogowej lub budowlanej.

Sprawdź nasze usługi

Zaufali nam
starbag
domlublin
kprd

Więcej o nas

Orły nieruchomości 2020

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu "O Kryształową Cegłę" nasza inwestycja Lubartowska 72A zdobyła 1. miejsce w kategorii "Budynki Mieszkalno - Usługowe".
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie dziękujemy i jesteśmy przekonani, że nasze kolejne inwestycje będą równie udane i doceniane.

Kryształowa Cegła

Firma EKSAM została uhonorowana w 2017 oraz 2018 r. przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Kryształową Cegłą w kategorii Budynki Mieszkalno - Usługowe za realizację budynków przy ul. Koralowej 10 i 12 na osiedlu „PORĘBA ROZTOCZE” oraz budynków "Nova Krańcowa" przy ul. Krańcowej.

Nasi

​Na odnotowanie zasługuje fakt nawiązania współpracy z firmami takimi jak: GALADOM, ORION, DOM LUBLIN, PREFECT BAU, RESIDENCE MSM-BUDOWNICTWO, CENTRUM ZANA, ŻAGIEL DOM, WIKANA, TBV, MAK DOM, PRD LUBARTÓW, KPRD LUBLIN, STRABAG, BUDIMEX, MPWIK LUBLIN, POLITECHINKA LUBELSKA, SWIETELSKY, CHRZANOWSCY DEVELOPMENT, AGMET SP Z.O.O, ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE, ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE, GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD.

Numer projektu: RPLU.15.01.00-06-0182/22-00

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie EKSAM-Budownictwo Marek Suszek Spółka Jawna

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii - budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku naszego przedsiębiorstwa. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 do atmosfery oraz wzrost zdolności wytwarzania energii.

Efekt naszych działań - posiadanie odnawialnego źródła energii.

Planowana wartość projektu:       233 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:     104 500,00 PLN

Polityka prywatności – informacje ogólne 

Polityka prywatności reguluje zasady korzystania z ochrony danych osobowych.  Korzystanie z strony internetowej  może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania stroną internetową oraz utrzymania jej funkcjonalności.


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych dane cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego


Właścicielem i operatorem tej strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest EKSAM-Budownictwo Marek Suszek Sp. J., ul. Turystyczna 9P,
20-207 Lublin


Dane osobowe użytkowników strony internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.


W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@eksam.pl

Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników za pomocą następujących funkcji:

  • Zgłoszenie chęci otrzymania oferty co jest  w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adresu e-mail. Fakultatywnie istnieje również możliwość podania dodatkowych danych
  • Subskrypcji newslettera. Formularz subskrypcji wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko,  adres e-mail.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu podczas korzystania z jego funkcjonalności jest:

  • w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania oferty   – art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) RODO;
  • w przypadku marketingu produktów własnych w postaci usługi Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu

Polityka prywatności – retencja danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone przez stronę internetową będą przetwarzane w przypadku obsługi chęci otrzymania oferty oraz usługi newsletter – przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.


Po tym okresie dane osobowe użytkowników stronę internetową mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług


Dane osobowe użytkowników strony internetowej są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.


Użytkownik strony internetowej ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym of 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Regulacje dotyczące treści serwisu

Zawartość strony internetowej podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Materiały znajdujące się na stronie internetowej  nie mogą być powielane, publicznie udostępniane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela strony internetowej


Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia źródła informacji i praw autorskich. Wszelkie prawa do znaków towarowych i handlowych wykorzystanych na Stronie Internetowej przysługują właściwym, uprawnionym podmiotom. 


Właściciel strony internetowej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w informacjach i za ewentualne, powstałe w związku z tym szkody.


Właściciel strony internetowej zastrzega, że wszelkie zamieszczone na stronie internetowej informacje w żadnym razie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

Postanowienia końcowe

Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego.


Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.


Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.


Zmiany w niniejszej polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści na tej stronie internetowej.